Wysoki kontrast

Lista ośrodków, w których planowane są egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w dniach 20-21 listopada 2021 r.

Lista ośrodków