Wysoki kontrast

Lista ośrodków, w których planowane są egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w dniach 5-6 listopada 2022 r.

Lista ośrodków