Wysoki kontrast

Lista ośrodków, w których planowane są egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w dniach 6-7 lutego 2022 r.

Lista ośrodków