Komunikat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – Informacja o odstąpieniu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie od przeprowadzenia egzaminu w sesji 5-6.02.2023 r.