Nowy system organizacji egzaminów

W związku z wejściem w życie 12 listopada 2015 r. znowelizowanej Ustawy o języku polskim egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego będą organizowane według nowych zasad, które określa znowelizowana Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r. oraz dwa akty wykonawcze: Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia … Czytaj dalej Nowy system organizacji egzaminów