Nowy system organizacji egzaminów

W związku z wejściem w życie 12 listopada 2015 r. znowelizowanej Ustawy o języku polskim egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego będą organizowane według nowych zasad, które określa znowelizowana Ustawa o języku polskim z 12 czerwca 2015 r. oraz dwa akty wykonawcze: Rozporządzenie w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r. oraz Rozporządzenie w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r. 

Egzaminy będą organizować podmioty uprawnione do przeprowadzania egzaminów certyfikatowych. Ich listę opublikuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyjmuje wnioski o nadanie tych uprawnień (szczegółowe informacje dostępne są tutaj).

Szczegóły dotyczące planowanych na ten rok egzaminów ( np. sposób zgłaszania się, nazwy ośrodków egzaminacyjnych) podamy niezwłocznie po uzyskaniu informacji od organizatorów egzaminów.

Skip to content