Procedury

PROCEDURY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PONOWNE SPRAWDZENIE PRAC I. Podstawa prawna A. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Art. 11h ust. 4. Osoba, która przystąpiła do egzaminu, może w terminie 21 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku egzaminu złożyć do Komisji wniosek o ponowne … Czytaj dalej Procedury