Samoocena

Bardzo często osoba, która pragnie przystąpić do egzaminu, ma problem z dokładnym określeniem własnego poziomu zaawansowania językowego. Specjaliści ds. polityki językowej Rady Europy opracowali Europejski system opisu kształcenia językowego (ESOKJ), którego fragmenty mogą być pomocne przy wstępnej ocenie poziomu kompetencji językowej kandydatów do egzaminów certyfikatowych. Skale ESOKJ stanowią punkt odniesienia przy ocenianiu stopnia biegłości językowej … Czytaj dalej Samoocena