Samoocena

Bardzo często osoba, która pragnie przystąpić do egzaminu, ma problem z dokładnym określeniem własnego poziomu zaawansowania językowego. Specjaliści ds. polityki językowej Rady Europy opracowali Europejski system opisu kształcenia językowego (ESOKJ), którego fragmenty mogą być pomocne przy wstępnej ocenie poziomu kompetencji językowej kandydatów do egzaminów certyfikatowych.

Skale ESOKJ stanowią punkt odniesienia przy ocenianiu stopnia biegłości językowej pod kątem wymagań egzaminacyjnych. Osoby zainteresowane egzaminami certyfikatowymi mogą zapoznać się z zamieszczonymi poniżej skalami biegłości językowej. W ten sposób kandydaci mogą zorientować się, co powinni już umieć, żeby przystąpić do egzaminu na danym poziomie.

Poziomy biegłości językowej

Poziomy-biegłości-językowej

Skip to content