Struktura egzaminu

Poziom zaawansowania / grupa docelowa Czas trwania egzaminu pisemnego Części składowe egzaminu pisemnego (testowane umiejętności) Czas trwania egzaminu ustnego Próg zaliczenia egzaminu A1 dorośli nie dłużej niż 120 minut rozumienie ze słuchu rozumienie tekstów pisanych wypowiedź pisemna nie dłużej niż 10 minut co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części ustnej … Czytaj dalej Struktura egzaminu