Harmonogram posiedzeń Państwowej Komisji

Harmonogram posiedzeń Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na rok 2024: