Wysoki kontrast

Roczny harmonogram posiedzeń Państwowej Komisji rozpatrującej wnioski

Harmonogram posiedzeń Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na rok 2022:

 

  • 28 lutego

  • 25 kwietnia

  • 4 lipca

  • 3 października

  • 5 grudnia