Roczny harmonogram posiedzeń Państwowej Komisji rozpatrującej wnioski

Harmonogram posiedzeń Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na rok 2023:

· 27 lutego

· 24 kwietnia

· 3 lipca

· 9 października

· 4 grudnia

Skip to content