Wysoki kontrast

Roczny harmonogram posiedzeń Państwowej Komisji rozpatrującej wnioski

Harmonogram posiedzeń Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na rok 2020:

  • 20 stycznia
  • 16 marca
  • 25 maja
  • 6 lipca
  • 5 października
  • 16 listopada
  • 21 grudnia