Harmonogram posiedzeń Państwowej Komisji

Harmonogram posiedzeń Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na rok 2024:

  • 26 lutego
  • 4 kwietnia
  • 20 maja
  • 8 lipca
  • 10 lipca
  • 30 września
  • 2 grudnia
Skip to content