Podstawa prawna

Zgodnie z przepisami znowelizowanej Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672 z późn.zm.) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19990900999 obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r. osoby spełniające określone warunki mogą otrzymać certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego bez zdawania egzaminu. Warunki te określa art. 11a ust. 4:Cudzoziemiec lub obywatel polski … Czytaj dalej Podstawa prawna