Wymagane dokumenty

Zgodnie z zapisami art. 11aa ust. 3 Ustawy o języku polskim od 1 stycznia 2024 r.do wniosku o wydanie certyfikatu dołącza się kopię lub odwzorowanie cyfrowe odpowiednio: – potwierdzających spełnienie warunków otrzymania certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego na danym poziomie biegłości językowej. W przypadku ukończenia formy kształcenia, o której mowa w art. 11a ust. 4 … Czytaj dalej Wymagane dokumenty