Wymagane dokumenty

O otrzymanie certyfikatu bez zdawania egzaminu mogą ubiegać się jedynie cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe mieszkający za granicą.

Osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu bez zdawania egzaminu przesyła pocztą tradycyjną bądź składa w siedzibie NAWA wniosek (do pobrania tutaj: docx lub pdf) wraz z poświadczonymi notarialnie, wydanymi w polskim systemie edukacji, dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, do których należą tylko i wyłącznie:

świadectwo maturalne,

– dyplom ukończenia studiów I i/lub II stopnia wraz z suplementami.

Podstawą do rozpatrzenia wniosku jest poprawna dokumentacja w wersji papierowej wg powyższej specyfikacji. 

Prosimy także o nieprzysyłanie ani oryginałów, ani poświadczonych przez uczelnie kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Wniosek jest rozpatrywany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na najbliższym posiedzeniu, która podejmuje stosowną uchwałę. Dokumenty przyjmowane są najpóźniej na 10 dni przed posiedzeniem.

Harmonogram posiedzeń dostępny tutaj.

Decyzja przesyłana jest po posiedzeniu PKdsPZJPjO na adres e-mail podany we wniosku. Wraz z nią będą także podane dane do przelewu opłaty za wystawienie certyfikatu (równowartość 20 euro w złotych). Prosimy nie wysyłać potwierdzenia przelewu.

Certyfikat wydawany jest w terminie 30 dni od dnia uiszczenia opłaty.

Adres, na który należy przesłać komplet dokumentów:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

Skip to content