Wysoki kontrast

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu bez zdawania egzaminu przesyła na adres certyfikacja@nawa.gov.pl wniosek do pobrania tutaj: (docx) lub (pdf) wraz ze skanem poświadczonych notarialnie dokumentów potwierdzających wykształcenie (wyłącznie polskie świadectwo maturalne/ dyplom ukończenia studiów I i/lub II stopnia wraz z suplementami).

Podstawą do rozpatrzenia wniosku jest dokumentacja przesłana pocztą tradycyjną, bądź złożona w siedzibie NAWA (ul. Polna 40, 00-635 Warszawa).

Wniosek jest rozpatrywany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na najbliższym posiedzeniu, która podejmuje stosowną uchwałę. Dokumenty przyjmowane są najpóźniej na 10 dni przed posiedzeniem.

Harmonogram posiedzeń dostępny tutaj.

Decyzja w sprawie wniosku wraz z danymi do przelewu opłaty za wystawienie certyfikatu (równowartość 20 euro w złotych) przesyłana jest na adres e-mail podany we wniosku.

Certyfikat wydawany jest w terminie 30 dni od dnia uiszczenia opłaty.