Wysoki kontrast

Komunikat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – Informacja o odstąpieniu Centrum Nauki Języków City Lingva w Mińsku od przeprowadzenia egzaminu w sesji 19-20.06.2021 r.

Załącznik