Europejski znak innowacyjności

Z radością informujemy, że 23 września 2015 r. prof. Władysław Miodunka i dr Grażyna Przechodzka odebrali w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce EUROPEJSKI ZNAK INNOWACYJNOŚCI W DZIEDZINIE NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH.

Przewodnicząca jury konkursu European Language Label prof. Anna Komorowska wręczyła Przewodniczącemu PKPZJPjO i dr G. Przechodzkiej, koordynatorowi Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów dyplom podpisany przez Komisarza UE ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu oraz przez Ministra Edukacji Narodowej.

Przedmiotem projektu nagrodzonego certyfikatem honorowym European Language Label 2015 jest system certyfikacji biegłości językowej w zakresie języka polskiego jako obcego. System ten, po czteroletnich przygotowaniach, został wprowadzony w życie w 2004 r. na mocy nowelizacji Ustawy o języku polskim z dn. 11 kwietnia 2003 r. Autorem projektu jest Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego i Zespół Autorów Zadań i Egzaminatorów pod kierownictwem prof. dra hab. Władysława Miodunki.

Europejski znak innowacyjności

ELL-2015

Skip to content