Wysoki kontrast

O egzaminie

Nowy system organizacji egzaminów

Kto może zdawać egzamin

Struktura egzaminu

Samoocena

Opłaty za egzamin

Przykładowe testy

Zbiory zadań

Materiały i podręczniki

Wskazówki dla zdających

Kandydaci o specjalnych potrzebach

Procedury

https://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/lista-podmiotow-uprawnionych-do-organizowania-egzaminow-certyfikatowych-z-jezyka-polskiego-jako-obcego/

https://certyfikatpolski.pl/aktualnosci/lista-egzaminatorow-uprawnionych-do-sprawowania-funkcji-przewodniczacych-komisji-egzaminacyjnych/