Państwowa Komisja

Skład Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (kadencja 2024 – 2028)

 • przewodnicząca – dr hab. Aleksandra Achtelik, prof. Uniwersytetu Śląskiego,
 • sekretarz – dr Agnieszka Rabiej, Uniwersytet jagielloński,
 • dr Iwona Dembowska-Wosik, Uniwersytet Łódzki,
 • dr Maciej Ganczar, prof. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • prof. dr hab. Przemysław Gębal, Uniwersytet Gdański, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • dr Piotr Kajak, Uniwersytet Warszawski,
 • dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego,
 • prof. dr hab. Aneta Lewińska, Uniwersytet Gdański,
 • dr hab. Agata Małyska, prof. Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej,
 • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego,
 • dr Wioletta Próchniak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
 • Joanna Stachyra, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • dr Marek Szladowski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • dr hab. Anna Żurek, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.
Skip to content