Składanie wniosku

Wniosek o wydanie certyfikatu bez zdawania egzaminu składa się do Komisji za pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Wnioski można składać w systemie teleinformatycznym NAWA

Instrukcja składania wniosku – do pobrania

Wniosek jest rozpatrywany przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, która podejmuje stosowną uchwałę na najbliższym posiedzeniu.

Komisja rozpatruje wnioski, które wpłynęły najpóźniej 10 dni przed terminem posiedzenia. Wnioski otrzymane po tej dacie, będą rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu.

Harmonogram posiedzeń dostępny tutaj.

Decyzja przesyłana jest po posiedzeniu PKdsPZJPjO, po podjęciu uchwały przez Komisję, na adres e-mail podany we wniosku. Wraz z decyzją będą także podane dane do przelewu opłaty za wystawienie certyfikatu (równowartość 20 euro w złotych). 

Prosimy nie wysyłać potwierdzenia przelewu.

Certyfikat wydawany jest w terminie 30 dni od dnia zaksięgowania opłaty.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: certyfikat_wniosek@nawa.gov.pl albo telefoniczny:  +48 509 359 543

Skip to content