Wysoki kontrast

Lista ośrodków, w których planowane są egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w dniach 26-27 marca 2022 r.

Lista ośrodków