Wysoki kontrast

Miasta, w których planowane są egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w dniach 17-18 października 2020 r.

Lista ośrodków