Wysoki kontrast

Miasta, w których planowane są egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w dniach 25-26 stycznia 2020 r.

Lista ośrodków