Wysoki kontrast

Miasta, w których planowane są egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w dniach 30-31 stycznia 2021 r.

Lista ośrodków