Wysoki kontrast

Miasta, w których planowane są egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w dniach 7-8 marca 2020 r.

Lista ośrodków