Wysoki kontrast

Miasta, w których planowane są egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego w dniach 9-10 marca 2019 r.

Lista ośrodków