Komunikat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – Informacja o odstąpieniu Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie  od przeprowadzenia egzaminu w sesji 26-27.03.2022 r.

4 marca 2022Komunikaty

Skip to content