Komunikat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – Informacja o odstąpieniu Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku od przeprowadzenia egzaminu w sesji 26-27.03.2022 r.

8 marca 2022Komunikaty

Skip to content