Komunikat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – Informacja o odstąpieniu Inozemnej Mowy w Łucku od przeprowadzenia egzaminu w sesji 26-27.03.2022 r.

16 marca 2022Komunikaty

Skip to content