Komunikat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – Informacja o odstąpieniu Uniwersytetu Sorbona w Paryżu od przeprowadzenia egzaminu w sesji 07-08.03.2020 r.

14 lutego 2020Komunikaty

Skip to content