Komunikat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego – Informacja o odstąpieniu WSG w Bydgoszczy od przeprowadzenia egzaminu w sesji 23-24.11.2019 r.

prn. 29, 2019Komunikaty

Skip to content