Komunikat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w sprawie odwołania egzaminu certyfikatowego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy

7 marca 2019Komunikaty

Skip to content