Miasta, w których odbyły się egzaminy 3-4 września oraz 19-20 listopada 2016r.

20 marca 2017Ośrodki

KATOWICE

Uniwersytet Śląski – Szkoła Języka i Kultury Polskiej – poziomy B1, B2, C1 http://www.sjikp.us.edu.pl/certyfikat_k/index.php
kontakt: certyfikatpolski@us.edu.pl

KRAKÓW

Uniwersytet Jagielloński – Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie – poziomy B1, B2, C1
http://www.polishstudies.uj.edu.pl/certyfikaty
kontakt: certyfikatpolski@uj.edu.pl

LUBLIN

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców – poziomy B1, B2, C1
http://www.umcs.pl/pl/egzamin-certyfikatowy-z-jezyka-polskiego-jako-obcego,10715.htm
kontakt:certyfikatpolski@poczta.umcs.lublin.pl

ŁÓDŹ

Uniwersytet Łódzki – i Wydział Filologiczny – poziomy B1, B2, C1 http://certyfikatpolski.uni.lodz.pl
kontakt: certyfikatpolski@uni.lodz.pl

WARSZAWA

Uniwersytet Warszawski – Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” – poziomy B1, B2, C2
http://polonicum.uw.edu.pl/panstwowe-egzaminy-certyfikatowe
kontakt: certyfikatpolski@uw.edu.pl

Uczelnia Łazarskiego – Studium Nauki Języka i Kultury Polskiej – poziomy B1 i B2
http://www.lazarski.pl/oferta/kursy-jezykow-obcych/centrum-nauczania-jezyka-i-kultury-polskiej/panstwowe-egzaminy-certyfikatowe-z-jezyka-polskiego-jako-obcego/?L=0

WROCŁAW

Uniwersytet Wrocławski – Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców – poziomy B1, B2, C1 (tylko w sesji listopadowej)
http://www.sjpik.uni.wroc.pl/index.php?id=330
kontakt: egzaminplwroclaw@uwr.edu.pl

Skip to content