Wysoki kontrast

Miejsca egzaminów

Zdający w Polsce – 5348
Zdający poza Polską – 2711

 

Miejsce egzaminu 2004-2014