Wyniki egzaminów

 celująca (A+)bardzo dobra (A)dobra (B)dostateczna (C)niedostateczna (F)
B193019871056327403
B286787853350338
C236330288117169
Skip to content