Wysoki kontrast

Wyniki egzaminów

celująca (A+) bardzo dobra (A) dobra (B) dostateczna (C) niedostateczna (F)
B1 930 1987 1056 327 403
B2 86 787 853 350 338
C2 36 330 288 117 169