Termin jesiennej sesji egzaminacyjnej

10 lipca 2017Terminy

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła termin jesiennej  sesji egzaminacyjnej 2017 roku  na 18-19 listopada.

Egzamin będzie przeprowadzany na poziomach B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomie  B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (egzamin w tej grupie przeznaczony jest dla kandydatów w wieku 14-17 lat).
Kandydaci powinni się zgłaszać do ośrodków, które w tym terminie będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Skip to content