Termin letniej sesji egzaminacyjnej: 10-11.06.17r.

21 marca 2017Terminy

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła termin letniej  sesji egzaminacyjnej 2017 r. na 10-11 czerwca. Egzamin będzie przeprowadzany na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomie  B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (egzamin w tej grupie przeznaczony jest dla kandydatów w wieku 14-17 lat).
Kandydaci powinni się zgłaszać do ośrodków, które w tym terminie będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
http://www.bip.nauka.gov.pl/certyfikacja-jezyka-polskiego-jako-obcego/

Skip to content