Terminy kolejnej sesji egzaminacyjnej – 1-2 kwietnia 2017r.

20 marca 2017Terminy

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyznaczyła termin pierwszej sesji egzaminacyjnej w 2017 r. na 1-2 kwietnia. Egzamin będzie przeprowadzany na poziomach B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomie B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży. Do egzaminu w tej grupie mogą przystąpić osoby w wieku 14-17 lat.

Kandydaci powinni się zgłaszać do ośrodków, które w tym terminie będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skip to content