TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2025 ROKU

9 lipca 2024Terminy

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2025 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w następujących terminach i na określonych poziomach biegłości językowej:

  • 2-3 lutego 2025 r. (niedziela-poniedziałek) poziom B1 i B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 12-13 kwietnia 2025 r. (sobota – niedziela) poziom B1 i C1 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 21-22 czerwca 2025 r. (sobota – niedziela) poziom B1 i B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 – w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;
  • 15-16 listopada 2025 r. (sobota – niedziela) poziom B1, C1 i C2 – w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 2-3 lutego 2025 r.  wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć
w egzaminie w soboty.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skip to content