Wysoki kontrast

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Zgółka – znany i ceniony językoznawca, wykładowca na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

 

Był współtwórcą systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego oraz członkiem Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w latach 2003 – 2016.

 

Angażował się w promocję języka polskiego na świecie: był jednym z założycieli Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie w Archangielsku, a także cenionym ekspertem w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

 

Rodzinie i przyjaciołom Pana Profesora składamy najszczersze wyrazy współczucia –

 

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego