Aktualności

Nabór kandydatów na egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla osób z PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH

Na podstawie art. 11f Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Szkolenie adresowane jest...

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Zgółka – znany i ceniony językoznawca, wykładowca na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Był współtwórcą systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego...

Nabór kandydatów na egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla osób z ZAGRANICZNYCH PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH

Na podstawie art. art. 11f Ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 12 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1132) Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji...

Nowa Komisja rozpoczyna działalność

5 maja 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, powołanej na podstawie Rozporządzenia MNiSW z 11 grudnia 2015 r. Kadencja nowej Komisji obejmuje lata 2020-2024. Spotkanie, w formule telekonferencji, otworzył Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, a...

Skip to content