Aktualności

Nabór kandydatów na egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla osób z PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH

Na podstawie art. 11f Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Szkolenie adresowane jest...

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Zgółka – znany i ceniony językoznawca, wykładowca na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Był współtwórcą systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego...

Skip to content