Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

22 maja 2018Aktualności

CZAS NA RODO

Już od 25 maja tego roku będziemy stosować w Polsce RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO jest unijnym prawem wprowadzającym nowe zasady ochrony danych osobowych, które zastąpi dotychczas obowiązującą polską ustawę o ochronie danych osobowych.

 

WIĘCEJ PRAW DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Nowe przepisy zawierają wiele nowych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo danych osobowych, wśród nich obowiązek raportowania wycieków danych.

Wprowadzają również kilka nowych uprawnień dla wszystkich osób fizycznych, zwiększając ich kontrolę nad danymi osobowymi.

 

JESTEŚMY GOTOWI

Ochrona danych osobowych od zawsze jest dla naszej Agencji ważna – stanowi element naszej wiarygodności, buduje zaufanie naszych klientów.

Jesteśmy gotowi na RODO – od 25 maja 2018 r. nasza Agencja przestrzegać będzie zasad określonych w RODO. Wdrożyliśmy w Agencji wszystkie niezbędne elementy, które zwiększą bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, m.in.:

  • zadbaliśmy o prawidłowość przetwarzanych danych,
  • wprowadziliśmy niezbędne procedury zapewniające możliwość realizacji uprawnień osób, których dane przetwarzamy – w tym prawa dostępu czy prawa do sprostowania danych,
  • wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych: Adam Klimowski, e-mail: odo@nawa.gov.pl

NOWY SPOSÓB INFORMOWANIA O WYKORZYSTYWANIU DANYCH OSOBOWYCH

Jednym z nowych obowiązków wszystkich podmiotów, które wykorzystują dane jest obowiązek informowania osób o przetwarzaniu danych osobowych w inny sposób niż dotychczas. Informacje o wykorzystywaniu danych osobowych należy przekazywać w sposób przejrzysty, zwięzły i zrozumiały.

W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa nowy materiał informacyjny dotyczący przetwarzanych przez nas danych osobowych – tak aby mogli Państwo lepiej zrozumieć jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy. Nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień, nie zmieniają się również warunki świadczenia przez nas usług. Materiał dostępny jest w Kancelarii Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej przy ul. Polnej 40 w Warszawie oraz na stronie internetowej https://nawa.gov.pl/komunikaty

Skip to content