Nabór kandydatów na egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczących komisji egzaminacyjnych

11 października 2017Aktualności

Nabór kandydatów na egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczących komisji egzaminacyjnych zostanie zamknięty 25.10.2017.

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na posiedzeniu w dniu 9 października 2017 r. podjęła decyzję o ogłoszeniu naboru na szkolenie kandydatów na egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Szkolenie odbędzie się w dniach 24-26.11.17 r. oraz 9-10.12.17 r.

Zakres szkolenia obejmie zagadnienia teoretyczne, związane ze stosowaniem podstawowych norm etycznych i jakościowych w procesie oceniania, ale przede wszystkim kwestie praktyczne związane z budową i przebiegiem egzaminu oraz standaryzacją oceny. Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym.

O przyjęciu i skierowaniu kandydatów na szkolenie zadecyduje Komisja na podstawie wniosków o wpis na listę egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczących komisji egzaminacyjnych. Wniosek (zgodnie z trybem i wymaganiami określonymi w art. 11f Ustawy z 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych) wraz z dokumentacją potwierdzającą wymagane kwalifikacje należy przesłać drogą mailową lub tradycyjną pocztą do sekretariatu Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Wzór wniosku stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 11 grudnia 2015 r. w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność nadsyłania wniosków.
Zainteresowani zostaną powiadomieni drogą mailową o wyniku naboru po jego zakończeniu.

Skip to content