Nabór kandydatów na wizytatorów

7 kwietnia 2017Aktualności

Na podstawie art. 11l Ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 12 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1132) Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłasza nabór na wizytatorów.

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane o przesłanie do 8 maja 2017 r. formularza zgłoszeniowego, kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz minimum 5-letnie doświadczenie w certyfikacji języka polskiego jako obcego na adres certyfikacja@buwiwm.edu.pl.

Kandydaci, których zgłoszenia zostaną rozpatrzone pozytywnie, zostaną zaproszeni na 1-dniowe szkolenie, którego data zostanie podana w terminie późniejszym.

Art. 11l. 2.

Wizytatorem może być osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny albo dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii polskiej lub neofilologii, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, lub równorzędny i ukończone studia podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

Zgłoszenie – wizytator.pdf
Zgłoszenie – wizytator.docx

Skip to content