Nowa Komisja rozpoczyna działalność

15 maja 2020Aktualności

5 maja 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, powołanej na podstawie Rozporządzenia MNiSW z 11 grudnia 2015 r. Kadencja nowej Komisji obejmuje lata 2020-2024.

Spotkanie, w formule telekonferencji, otworzył Minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, a udział w nim wzięli wszyscy członkowie Komisji, a także przedstawiciele  Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Na posiedzeniu zdalnym wybrano przewodniczącego oraz sekretarza Komisji.

Do zadań Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego należy m.in. ustalanie harmonogramu sesji egzaminacyjnych, nadzór nad tworzeniem arkuszy egzaminacyjnych, badanie prawidłowości oceny egzaminów, prowadzenie szkoleń dla egzaminatorów, wydawanie certyfikatów.

Skład Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego:

 • przewodniczący – dr hab. Waldemar MARTYNIUK, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • sekretarz – dr hab. Iwona JANOWSKA, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • dr hab. Ewa BADYDA, prof. Uniwersytetu Gdańskiego,
 • prof. dr hab. Anna DĄBROWSKA, Uniwersytet Wrocławski,
 • dr hab. Anna DUNIN-DUDKOWSKA, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • dr hab. Katarzyna KŁOSIŃSKA, prof. Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr hab. Marzena MAKUCHOWSKA, prof. Uniwersytetu Opolskiego,
 • dr hab. Agnieszka MYSZKA, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • Marian ORLIKOWSKI, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
 • prof. dr hab. Urszula PAPROCKA-PIOTROWSKA, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Beata PIETRZYK, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • dr Marek SZLADOWSKI, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • prof. dr hab. Jolanta TAMBOR, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
 • dr hab. Grażyna ZARZYCKA, prof. Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Więcej informacji na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/powolano-czlonkow-panstwowej-komisji-ds-poswiadczania-znajomosci-jezyka-polskiego-jako-obcego .

Skip to content