Nowa Komisja rozpoczyna działalność

20 marca 2017Aktualności

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego rozpoczyna działalność

Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKPZJPjO), która od 2004 roku przeprowadziła w Polsce i na całym świecie 238 egzaminów dla ponad 10 tysięcy osób, zakończyła po 12 latach działalność i przekazała system certyfikacji w ręce nowo powołanej Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (PKdsPZJPjO).

Skład Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego:
dr hab. Waldemar Martyniuk, Rada Języka Polskiego – przewodniczący PKdsPZJPjO,
dr hab. Dorota Brzozowska, prof. Uniwersytetu Opolskiego,
prof. dr hab. Halina Bułczyńska-Zgółkowa, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
prof. dr hab. Anna Dąbrowska, Uniwersytet Wrocławski,
prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Uniwersytet Warszawski,
dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
dr hab. Iwona Janowska, Uniwersytet Jagielloński – sekretarz PKdsPZJPjO,
dr hab. Urszula Kopeć, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,
prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
pani Beata Pietrzyk, Ministerstwo Edukacji Narodowej,
pani Joanna Stachyra, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
pani Sylwia Szewczuk-Szepietowska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
prof. dr hab. Jolanta Tambor, Uniwersytet Śląski w Katowicach,
dr hab. Grażyna Zarzycka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego.

10 maja 2016 r. członkowie nowej komisji odebrali w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego nominacje, a pierwsze posiedzenie robocze Komisji wyznaczono na 21 maja br.

Skip to content