Wysoki kontrast

Profil zdających

Płeć zdających

kobiety 4734
mężczyźni 3325

 

 

Wiek zdających

16-19 lat 1723
20-29 lat 2502
30-39 lat 1831
pow. 40 lat 2003

 

 

Kraje pochodzenia

Polska 461
USA/Polska 319
Francja 200
Armenia 176
Japonia 145
Korea Południowa 121
Hiszpania 119
Czechy 119
Włochy 98
Słowacja 93
Wietnam 82
Wielka Brytania 52