Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Zgółka

27 kwietnia 2021Aktualności

Zmarł prof. dr hab. Tadeusz Zgółka – znany i ceniony językoznawca, wykładowca na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk i Prezydium Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Był współtwórcą systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego oraz członkiem Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego w latach 2003 – 2016.

Angażował się w promocję języka polskiego na świecie: był jednym z założycieli Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie w Archangielsku, a także cenionym ekspertem w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego.

Rodzinie i przyjaciołom Pana Profesora składamy najszczersze wyrazy współczucia – Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

Skip to content