Wydawanie certyfikatu bez egzaminu

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie znowelizowana Ustawa o języku polskim. Wprowadzone zmiany poszerzają listę osób, które mogą ubiegać się o otrzymanie bez egzaminu certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako.

O wydanie certyfikatu mogą się ubiegać osoby, które:

– uzyskały stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej i obronionej w języku polskim w uczelni lub podmiocie, działających w systemie szkolnictwa wyższego i nauki Rzeczypospolitej Polskiej.

– ukończyły studia wyższe (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite magisterskie);

– otrzymały świadectwo dojrzałości w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej.

Certyfikat mogą również otrzymać osoby, które ukończyły:

– szkołę przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;

– szkołę w innym państwie niż Polska, w której uczyły się języka polskiego i innych przedmiotów w tym języku oraz posiadają wykształcenie średnie;

– szkołę europejską i posiadają dyplom European Baccalaureate, uwzględniający wynik egzaminu z języka polskiego jako języka ojczystego,

– formę nauczania prowadzoną przez organizację społeczną zarejestrowaną za granicą lub przez inny podmiot zagraniczny, w której jest prowadzone za granicą nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim. Warunkiem niezbędnym jest pobieranie nauki języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim przez co najmniej 11 lat;

UWAGA: do otrzymania certyfikatu bez egzaminu nie upoważnia ukończenie szkoły policealnej oraz studiów podyplomowych.

Wnioski można składać w systemie teleinformatycznym NAWA

Instrukcja składania wniosku – do pobrania

Wszystkie osoby zainteresowane procedurą prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: +48 509 359 543

Skip to content